• English
  • Svenska
  • Norska
  • Dansk
  • Suomi

Virtual Reality

17 april 2018

Vi fortsätter att förfina våra metoder för konceptutveckling, nu senast har vi vidareutvecklat vårt VR verktyg, nu är det beslutsstöd 2.0 – snabbare väg från tanke till verklighet.

« Nyheter