• English
  • Svenska
  • Norska
  • Dansk
  • Suomi

Vi bryr oss

22 oktober 2018

Vi bryr oss om våra kunder, medarbetare, om vår miljö och samhället i stort. Efter att nyligen installerat solpaneler på vårt fabrikstak, står våra vindkraftverk och solceller för ca 85% av vår totala energiförbrukning.

« Nyheter