• English
  • Svenska
  • Norska
  • Dansk
  • Suomi

Välkomna!

9 september 2015

Vi har haft mycket att göra under en längre period och det är därför med glädje vi hälsar följande medarbetare välkomna. Gisela Sjödahl, Joakim Olausson,  Stefan Bååth, Anders Edén och Teddy Hjulfors kommer jobba på vårt lager. Elin Thoresson och Kristofer Svanfors blir en förstärkning i produktion och Maria Rukavina har börjat på vår marknadsavdelning.

« Nyheter