• English
  • Svenska
  • Norska
  • Dansk
  • Suomi

Effektivare produktion

9 april 2014

Nu effektiviserar Hestra ytterligare. Tack vare ny teknik har vi lyckats öka hastigheten i lackeringen med 20 %, vilket innebär större kapacitet och snabbare leveranser.

« Nyheter