• English
  • Svenska
  • Norska
  • Dansk
  • Suomi

AR (Augmented Reality)

12 september 2017

Efter att under några år jobbat med VR (Virtual Reality) i konceptutveckling har vi nu också börjat jobba med AR (Augmented Reality) . Vilket förenklat innebär att vi lätt kan placera ut tänkta möbler i en verklig miljö för att på plats se resultatet omgående. Här använder vi AR miljön tillsammans med en kund för att se hur nya runda störtkorgar skulle passa in i hans butik.

« Nyheter