• English
  • Svenska
  • Norska
  • Dansk
  • Suomi

100 Fadderbarn för Hestra

21 december 2015

Hestra förnyar sitt samarbete med Erikshjälpen och går in i ett långsiktigt åtagande kring etthundra fadderbarn i en mindre by i nordöstra Indien. Målsättningen är att kunna göra en verklig skillnad för 100 barn som idag lever i svår fattigdom. Vi vill bidra till att ge dom en bra start i livet. Dom skall kunna äta sig mätta, gå i skolan och kunna få tillgång till enkel sjukvård.
Tack alla anställda, samarbetspartners och kunder – det är ni som gör det möjligt!

« Nyheter