• English
  • Svenska
  • Norska
  • Dansk
  • Suomi

Detaljerna gör butiken

Nyckeln till att skapa en säljande och profilstärkande butiksmiljö är att få alla detaljer att samverka och skapa något större. Vi har kunskapen om vad som fungerar. Det är ingen rocket science, men det ökar försäljningen.

Påverka dina kunder

De flesta konsumenter är vanemänniskor. Man agerar, tänker och köper oftast som man alltid har gjort. Det är inget konstigt med det, men i butiken har vi alla möjligheter att påverka kundernas beteende och styra deras uppmärksamhet.

Tänk på helheten

Med hjälp av Hestras kunskap om olika branscher, målgrupper och produktkategorier är du en bra bit på väg. Vi vet hur alla detaljer ska samverka med varandra för att skapa attraktiva butiksmiljöer.

5 STEG TILL EN BÄTTRE BUTIK

Alla butiker är olika, men det finns vissa gemensamma nämnare som har en omedelbar inverkan på butikens lönsamhet.

1. Sätt tonen direkt

Det gör du enklast genom en högprofilerad exponering några meter innanför entrén. På så sätt lockar du in kunderna och ger en klar bild av vad kunden kan förvänta sig. Det har i sin tur stor inverkan på helhetsintrycket. Exponera endast varor som stärker din profil.

2. Kickstarta shoppingen

I anslutning till entrén bör det alltid finnas attraktiva lockvaror. Sådana produkter hjälper kunderna att öppna plånboken och börja shoppa. Har de väl börjat handla kommer de med all sannolikhet att fortsätta.

3. Visa upp hela butiken

Få butiker förmår sina kunder att upptäcka hela butiken. Oftast beror det på att det verkliga kundvarvet är för kort. Med en genomtänkt butikslayout exponerar du en större del av sortimentet samtidigt som du lockar dina kunder till alla hörn av butiken.

4. Låt kunden prova

Det ligger i människans natur att vilja prova produkter innan man beslutar sig för ett köp, oavsett om det är en kashmirtröja eller en slagborrmaskin. Sannolikheten att produkten köps ökar drastiskt efter att kunden har provat den. Utnyttja därför säljtorg, podier och specialexponeringar på bästa sätt.

5. Utnyttja kassaområdet

Kassaområdet utgör tillsammans med entrén grunden för kundernas uppfattning om butiken. Det ska därför vara tydligt profilerat och utstråla rätt känsla. Kassan är en riktigt bra säljyta som kan användas till nyheter, mindre omsättningsvaror och aktuella säsongsvaror. Byt varor med jämna mellanrum så att kunder hittar något nytt varje gång.

Hestra showroom

I vårt showroom i Hestra finns en hel värld av möjligheter med olika inredningsstilar,
konceptlösningar, belysning och ljudsystem. Kontakta oss för en inspirerande visning!

Showroom

Följ detaljhandeln

Att ha koll på detaljhandeln är väsentligt för alla som bedriver butiksverksamhet. Ta gärna några minuter och lär dig mer om hur detaljhandeln mår och hushållen spenderar.

 

Aktuella rapporter:
Detaljhandelsindex