• English
  • Svenska
  • Norska
  • Dansk
  • Suomi

Avskärmningsskydd

Avskärmning

Avskärmningsskydd, hostskydd eller plexiglasskydd – kärt barn har många namn.
Behöver du hjälp att avskärma kassadisken, receptionen eller andra ytor finns vi här för dig.

Avskärmning kan behövas för olika ändamål:

Avskärmning för att försvåra smittspridning av luftburna virus.
Dessa skydd kan med fördel vara av transparent plexiglas om en kommunikation önskas mellan
människor, till exempel vid en kassadisk, paketutlämning eller reception.

Avskärmning av ljud
så personer runt omkring inte kan höra ditt samtal.

Optisk avskärmning
som gör att folk inte ser varandra och därmed förhindrar att känslig information som exempelvis bilder och koder avslöjas.

Fysisk avskärmning
som gör att personer inte kommer i närkontakt med varandra.

Trygghetsavskärmning
som gör att människor känner sig mer trygga när de till exempel står i kö.

Kontakta oss för mer information »